ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ji3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ji3 (จู้อิน ㄐㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ