ภาษาปู้อีแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

jeengl

  1. แข็ง