ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

interjekcio (อินเทรเยคท͜สีโอ) (เอกพจน์กรรมการก interjekcion, พหูพจน์ interjekcioj, พหูพจน์กรรมการก interjekciojn)

  1. อุทาน (ชนิดของคำ)