ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

insulon (อินสูโลน)

  1. เอกพจน์กรรมการกของ insulo (อินสูโล)