ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

instruisto (อินสทรูอิสโท) (เอกพจน์กรรมการก instruiston, พหูพจน์ instruistoj, พหูพจน์กรรมการก instruistojn)

  1. ครู