ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

insisted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ insist