ภาษาอังกฤษแก้ไข

 
วิกิพีเดียภาษาอังกฤษมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia en

คำนามแก้ไข

indicative mood (พหูพจน์ indicative moods)

  1. (ไวยากรณ์) มาลาประเภทหนึ่งของกริยา ใช้ในประโยคบอกเล่าหรือประโยคข้อเท็จจริง