ภาษาเวลส์ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษาบริทอนิกดั้งเดิม *jaɣ, จากภาษาเคลติกดั้งเดิม *yegis, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *yeǵ-.

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

 ช. (นับไม่ได้)

  1. น้ำแข็ง

ลูกคำ แก้ไข

การกลายรูป แก้ไข

การกลายรูปภาษาเวลส์
ราก อ่อน นาสิก เติม h
คงเดิม คงเดิม hiâ
หมายเหตุ: รูปเหล่านี้บางส่วนอาจเป็นการสันนิษฐาน มิใช่ว่าทุกรูปที่เป็นไปได้จะเกิดขึ้นจริง