ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hou2 (จู้อิน ㄏㄡˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hóu