ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hou2 (จู้อิน ㄏㄡˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hóu