ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hei1 (จู้อิน ㄏㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hēi