ภาษาตากาล็อกแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

hangin

  1. ลม