ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

hang4 (จู้อิน ㄏㄤˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ hàng