ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

hätte

  1. บุรุษที่หนึ่ง/บุรุษที่สาม เอกพจน์ ปริกัลปมาลา IIของ haben