ภาษาอังกฤษแก้ไข

grapefruit (เกรปฟรืต)

คำนามแก้ไข

  1. เกรปฟรุต