ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

grabbed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ grab