ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gan (จู้อิน ˙ㄍㄢ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ gān.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ gǎn.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ gàn.

ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

(คำลักษณนาม (ล้า)) gan (กาน)

  1. ...