ดูเพิ่ม: , , , และ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fu (fu5fu0, จู้อิน ˙ㄈㄨ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  9. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .

ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fu

  1. พยางค์ฮิรางานะ (fu) หรือคาตากานะ (fu) ในการถอดเป็นอักษรโรมันแบบเฮปเบิร์น