ดูเพิ่ม: Fu, FU, , , , , , , และ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fu (จู้อิน ˙ㄈㄨ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  9. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .