ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

fra

  1. ระหว่าง (ของสองสิ่ง)
  2. ท่ามกลาง (ของหลายสิ่ง)
  3. ภายใน, ในอีก (ใช้แสดงเวลา)
    Vi sarò fra due minuti.
    ฉันจะถึงที่นั่นในอีกสองนาที