ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

fought

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ fight