ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

formed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ form