ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

feuille ญ. (พหูพจน์ feuilles)

  1. ใบไม้
  2. แผ่น (กระดาษ)