ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fei3 (จู้อิน ㄈㄟˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fěi