ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fei3 (จู้อิน ㄈㄟˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fěi