ดูเพิ่ม: fei, fèi, féi, และ fēi

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fěi (fei3, จู้อิน ㄈㄟˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠏿𠏿
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢾺𢾺
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣍧𣍧
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥟍𥟍
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥠶𥠶
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦃄𦃄
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦈗𦈗
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧍃𧍃
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧕒𧕒
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧕿𧕿
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩄼𩄼
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩦎𩦎