ภาษาอังกฤษแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จาก ภาษาอังกฤษกลาง, จาก ภาษาฝรั่งเศสเก่า, จาก ภาษาละติน evidentia (ความกระจ่าง ในภาษาละตินตอนปลาย แปลว่า หลักฐาน), จาก evidens (กระจ่าง, ชัดเจน); ดู evident

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

evidence (โดยปกตินับไม่ได้, พหูพจน์ evidences) (เอวิเดินซฺ)

  1. หลักฐาน
    I don't believe that ghosts exist because there is no evidence for their existence.
    ฉันไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริง เพราะว่าเราไม่มี หลักฐาน ยืนยันการมีอยู่จริงของผี

คำที่มีคำนี้เป็นฐานแก้ไข

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

evidence (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม evidences, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ evidencing, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ evidenced) (เอวิเดินซฺ)

  1. (สกรรม) ให้หลักฐาน, ทำให้รู้ว่าเป็นจริง
    She was furious, as evidenced by her slamming the door.
    เขาโมโห ซึ่งรู้ได้จากการที่เขาปิดประตูแรง ๆ