ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

ตัวย่อแก้ไข

e.g.

  1. ตัวอย่าง (คำย่อจากภาษาละติน exempli gratia)