ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dui (จู้อิน ˙ㄉㄨㄟ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duī.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duǐ.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ duì.

ภาษาโรฮีนจาแก้ไข

เลขแก้ไข

dui (อักษรฮานิฟ 𐴊𐴟𐴙)

  1. สอง