ภาษาโปแลนด์ แก้ไข

รากศัพท์ แก้ไข

สืบทอดจากภาษาสลาวิกดั้งเดิม *dvьri

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

drzwi พหู. (ตัวบอกความเล็ก drzwiczki)

  1. (พหูพจน์เท่านั้น) ประตู

การผันรูป แก้ไข