ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

drown (ดฺราวฺน)

  1. จมน้ำ