ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

drink (ดฺริงฺค)

  1. ดื่ม