ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

donner

  1. ให้