ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

dokumento (โดคูเมนโท) (เอกพจน์กรรมการก dokumenton, พหูพจน์ dokumentoj, พหูพจน์กรรมการก dokumentojn)

  1. เอกสาร