ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diu1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

diu1 (จู้อิน ㄉㄧㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ diū