ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

director (พหูพจน์ directors)[จาก en]

  1. กรรมการบริษัท (ทางธุรกิจ)
  2. ผู้กำกับ (ทางภาพยนตร์)
  3. ผู้อำนวยการ (ทางธุรกิจ)
  4. วาทยากร (ทางดนตรี)