ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

dimanĉo (ดีมันโช) (เอกพจน์กรรมการก dimanĉon, พหูพจน์ dimanĉoj, พหูพจน์กรรมการก dimanĉojn)

  1. วันอาทิตย์