ภาษาอังกฤษ แก้ไข

คำนาม แก้ไข

digit (พหูพจน์ digits)

  1. (คณิตศาสตร์) เลขโดด
  2. (สรีรวิทยา) นิ้ว (มือหรือเท้า)