ภาษาอังกฤษแก้ไข

dialect (ดายัเละคต)

คำนามแก้ไข

  1. ภาษาถิ่น