ภาษาอังกฤษ แก้ไข

dialect (ดายัเละคต)

คำนาม แก้ไข

  1. ภาษาถิ่น