ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dia (จู้อิน ˙ㄉㄧㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ diǎ
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=dia&oldid=779849"