ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

deepest

  1. รูปผันขั้นสุดของ deep