ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈdip/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำคุณศัพท์แก้ไข

deep (ขั้นกว่า deeper, ขั้นสุด deepest) (ดีพ)

  1. ลึก