ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

deeper

  1. รูปผันขั้นกว่าของ deep