ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dai3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dai3 (จู้อิน ㄉㄞˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dǎi