ภาษาโปแลนด์ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

długopis ช. อชีว.

  1. ปากกาลูกลื่น

การผันคำ แก้ไข