ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

customs[ไม่พบใน en]

  1. ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก