ภาษาอังกฤษแก้ไข

crow (โคร)

คำนามแก้ไข

  1. นกกา