ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คอสทฺ
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/kɔst/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำนามแก้ไข

cost

  1. ความเสียหาย
  2. ค่าใช้จ่าย, จำนวนเงินที่ต้องใช้
  3. ต้นทุน

คำกริยาแก้ไข

cost

  1. ทำให้สิ้นเปลือง, ทำให้สูญเสีย
  2. คำนวณเงินที่ต้องการ
  3. มีมูลค่า, มีราคาเท่ากับ
  4. มีราคาแพง
  5. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ cost

คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 cost cost cost costing costs