ภาษาอังกฤษแก้ไข

consume (คอน-ซูม)

คำกริยาแก้ไข

(present - consume, present participle - consuming)

  1. ใช้
  2. กิน
  3. เผลาผลาญ