ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈkɑnʃəns/" is not valid. See Wiktionary:List of languages. (US)
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/ˈkɒnʃəns/" is not valid. See Wiktionary:List of languages. (UK)

คำนามแก้ไข

conscience (พหูพจน์ consciences) (คอนฌันซฺ)

  1. มโนธรรม