ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

concept (พหูพจน์ concepts)

  1. ข้อคิดเห็น, ความคิด, มโนคติ, มโนภาพ

คำเกี่ยวข้องแก้ไข