ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คัมพลีท
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "/kəmˈpl-iːt/" is not valid. See Wiktionary:List of languages.

คำกริยาแก้ไข

complete

  1. ทำทั้งหมด
  2. เสร็จ, จบ, เสร็จสิ้น


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 complete completed completed completing completes

คำวิเศษณ์แก้ไข

complete

  1. ทั้งหมด
  2. ที่เสร็จสิ้น