ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คอม'เมิน
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/ˈkɑmən/" is not valid (see Wiktionary:List of languages).

คำนามแก้ไข

common

  1. คนสามัญ
  2. สมาชิกสภาล่าง
  3. ห้องอาหารขนาดใหญ่

คำวิเศษณ์แก้ไข

common

  1. ร่วมกัน
  2. ธรรมดา,สามัญ
  3. ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว
  4. พร้อมกัน, เหมือนกัน
  5. สาธารณะ